Koha home
Dina lån lånas om automatiskt sex gånger om det inte är kö på dem. Det betyder att du ofta kan behålla dina böcker i flera månader.
Behöver du trots allt längre lånetid, kontakta din bibliotekarie. Du kan inte låna om dem själv.Log in to your account:
Logga in på ditt lånekort med ditt personnummer, 10 siffror, eller ditt lånekortsnummer och ditt lösenord.

Don't have an account? Register here.Linda Lagerman
0393-67 87 80
linda.lagerman@vaggeryd.se

Susanne Westroth
0370-67 83 56                      
susanne.westroth@vaggeryd.se